Profil Jurusita / Jurusita Pengganti


  NAMA :   ABDUL HAMID RIDHO
  NIP :   19700810 199703 1 004
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Penata Muda, III/a
  JABATAN :   Jurusita

  NAMA :   HJANUAR PUSPANDANA, S.E.
  NIP :   19840112.201101.1.007
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Penata Muda, III/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Keuangan

  NAMA :   AHMAD FATHONI ARFAN, S.H., M.H.
  NIP :   19870926.201101.1.011
  PANGKAT / GOL. RUANG : Penata Muda, III/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Kepaniteraan

  NAMA :   AFRIZAL ANDRIYANDIKA BUDIMAN, S.Kom.
  NIP :   19860412.201101.1.015
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Penata Muda, III/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Kepaniteraan

  NAMA :   HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.
  NIP :   19690811.201405.2.001
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Penata Muda, III/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Kepegawaian

  NAMA :   WIWIN SULISTIYAWATI, S.H., M.H.
  NIP :   19710501.201405.2.001
  PANGKAT / GOL. RUANG : Penata Muda, III/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Kepaniteraan

  NAMA :   MOHAMAD MAKIN, S.H.
  NIP :   19611020.201405.1.001
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Pengatur Muda, II/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Kepaniteraan

  NAMA :   PARNOTO
  NIP :   19661004.201405.1.001
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Pengatur Muda, II/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Kepaniteraan

  NAMA :   MUHAMAD ALFAN
  NIP :   19690904.201405.1.002
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Pengatur Muda, II/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Kepaniteraan

  NAMA :   ARIFIN, S.H.
  NIP :   19731213.201405.1.001
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Pengatur Muda, II/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Kepaniteraan

  NAMA :   SUYITNO, S.H.
  NIP :   19760812.201405.1.001
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Pengatur Muda, II/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Kepaniteraan

  NAMA :   ZAINUL FANANI, S.H.
  NIP :   19741219.201405.1.001
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Pengatur Muda, II/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Umum

  NAMA :   AHMAD ROSYIDI, S.H.
  NIP :   19790320.201405.1.001
  PANGKAT / GOL. RUANG :   Pengatur Muda, II/a
  JABATAN :   Jurusita Pengganti / Staff Keuangan